Fundacja

Fundacja "Przyjaciele Alego"

Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 17.05.2016r. Siedzibą fundacji jest adres Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Dotychczas funkcję prezesa fundacji pełnili ś.p. ks. Zbigniew Porzeziński oraz ks. dr Ludwik Nowakowski. Uchwałą rady fundacji z dnia 26 czerwca 2018r. na funkcję prezesa zarządu fundacji został wybrany Piotr Kamiński. Duchowym opiekunem fundacji jest ks. dr Jerzy Jastrzębski – wikariusz Parafii w Izabelinie.

Cele fundacji

Głównym celem fundacji jest szerzenie pamięci i kontynuowanie dzieł miłosierdzia Księdza Aleksandra Fedorowicza. Cele te mają być realizowane przede wszystkim poprzez stworzenie i prowadzenie Muzeum im. Księdza Aleksandra Fedorowicza – pierwszego Proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, oraz działania na rzecz zapobiegania i leczenia uzależnień.

Pierwszy proboszcz naszej parafii umarł w opinii świętości, dlatego wierzymy, że dzieła miłosierdzia, które rozpoczął Ksiądz Ali, a była to przede wszystkim pomoc najuboższym, osobom cierpiącym – chorym, ale także zniewolonym różnymi nałogami, mogą i powinny być kontynuowane przez tutejszych parafian i mieszkańców.

Mamy wielką nadzieję, że działalność naszej fundacji przyczyni się do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Księdza Aleksandra Fedorowicza.

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się w dzieło propagowania osoby Księdza Aleksandra Fedorowicza. Prosimy przede wszystkim o wsparcie duchowe, modlitewne, ale także o darowizny na rzecz rozwoju naszego dzieła.

Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego”
UL. 3 Maja 83
05-080 Hornówek

Numer konta fundacji:
20 1020 1026 0000 1502 0279 0046

Osoby chętne do zaangażowania się w pracę fundacji prosimy o kontakt listowny na adres Parafii w Izabelinie lub elektroniczny: fundacja@przyjacielealego.pl

Modlitwa o beatyfikację księdza Aleksandra Fedorowicza, proboszcza w Izabelinie (1914–1965)

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej przedziwnej opatrzności wciąż obdarzasz Kościół nowymi świadkami Twojej miłości. Wychwalamy Cię za to, że dałeś nam niestrudzonego kapłana Aleksandra Fedorowicza. Boże, Ty wiesz, jak ks. Aleksander całym sercem dawał o Tobie radosne świadectwo, także w uporczywej ciężkiej chorobie, powtarzając często słowa: „Bóg jest Miłością”. Wejrzyj, Boże, na to, z jak wielką wiarą nauczał, że celem życia ludzkiego jest zjednoczenie z Tobą i że tylko ono jest trwałym fundamentem jedności między ludźmi. Pomnij, Boże, na to, że ks. Aleksander ożywiony Twoim Duchem wskazywał, iż Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego, przez co przyczynił się do odnowy życia liturgicznego Kościoła w Polsce zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II.

Spraw, Boże, aby został on wyniesiony na ołtarze i mógł przez swoje wstawiennictwo umacniać Twoich kapłanów, a szczególnie proboszczów oraz ludzi dotkniętych cierpieniem, nieuleczalnie chorych, niewidomych i wszystkich, którzy za jego przyczyną będą się do Ciebie zwracać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem ks. Aleksandra Fedorowicza tej łaski, o którą teraz szczególnie proszę….

Akt zawierzenia Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza Maryi Niepokalanej

Niepokalana — nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,
jako Fundacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza, podejmując duchowy testament wielkich synów naszego Narodu, a szczególnie św. Jana Pawła II, Sługi
Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Maksymiliana Marii Kolbego, pragniemy oddać się pod Twoją Macierzyńską opiekę, abyś nas samych i wszystkie dzieła Fundacji raczyła przyjąć jako swoją własność i kierowała nami według swego upodobania, dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego i ku większej chwale Boga.

Wlej w nasze serca wrażliwość na wszelką ludzką biedę, duchową i materialną, naucz nas pochylać się z miłością nad osobami uzależnionymi od alkoholu i innych używek, przychodzić z pomocą rodzinom zagrożonym rozbiciem i patologiami społecznymi, naucz nas wrażliwości na potrzeby młodzieży, a szczególnie zagubionej na drogach świata i odchodzącej od Boga i Kościoła, uczyń nas ambasadorami pokoju i pojednania, abyśmy do pracy pod Twoim sztandarem umieli zgromadzić ludzi o różnych poglądach politycznych i społecznych, otwórz nasze oczy na piękno świata stworzonego przez Boga, abyśmy przeniknięci duchem świętego Franciszka Serafickiego uwielbiali Stwórcę — podziwiając piękno i potęgę natury.

Mistrzyni życia duchowego spraw, aby wszystkie nasze dzieła wypływały z modlitwy, a szczególnie z Komunii świętej i z adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, uproś nam u Syna swego doskonałe posłuszeństwo Kościołowi świętemu w osobie Jego pasterzy, ucz nas w całym naszym życiu osobistym i we wszystkich dziełach Fundacji zwyciężać przeciwników Krzyża i Ewangelii miłością miłosierną. Matko Miłosierdzia, będąc Twoimi rycerzami, ufamy, że wyprosisz nam łaskę przemiany i uświęcenia oraz owocnej pracy w Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niepokalanów, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2017 roku.

AliRun 2019 – relacja filmowa

JE Kardynał Nycz poświęcił pomieszczenia fundacji

“Święty z Izabelina” – film on-line. Wersja z angielskimi napisami dostępna TUTAJ

Wirtualne Muzeum Ks. Aleksandra Fedorowicza

“Wieczór z Księdzem Alim”

“Przyjaciele Księdza Alego”

 

Listopad 2019

nie pon wt śr czw pt sob
1
 • Wszystkich Świętych
2
3
4
 • Warsztaty ikon – “ANIOŁ”
5
 • Konsultacje psychologiczne
6
 • Warsztaty ikon – “CHRYSTUS”
7
 • Warsztaty ikon – “PRACOWNIA IKON”
8
9
10
11
 • Dzień Niepodległości
12
 • Dyżur bezpłatnych porad adwokackich
13
 • Warsztaty ikon – “CHRYSTUS”
 • Msza św. w intencji beatyfikacji ks. Aleksandra Fedorowicza
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 • Warsztaty ikon – “ANIOŁ”
26
27
 • Warsztaty ikon – “CHRYSTUS”
28
 • Warsztaty ikon – “PRACOWNIA IKON”
29
30