Akt zawierzenia

Akt zawierzenia Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza Maryi Niepokalanej

Niepokalana — nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,
jako Fundacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza, podejmując duchowy testament wielkich synów naszego Narodu, a szczególnie św. Jana Pawła II, Sługi
Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Maksymiliana Marii Kolbego, pragniemy oddać się pod Twoją Macierzyńską opiekę, abyś nas samych i wszystkie dzieła Fundacji raczyła przyjąć jako swoją własność i kierowała nami według swego upodobania, dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego i ku większej chwale Boga.

Wlej w nasze serca wrażliwość na wszelką ludzką biedę, duchową i materialną, naucz nas pochylać się z miłością nad osobami uzależnionymi od alkoholu i innych używek, przychodzić z pomocą rodzinom zagrożonym rozbiciem i patologiami społecznymi, naucz nas wrażliwości na potrzeby młodzieży, a szczególnie zagubionej na drogach świata i odchodzącej od Boga i Kościoła, uczyń nas ambasadorami pokoju i pojednania, abyśmy do pracy pod Twoim sztandarem umieli zgromadzić ludzi o różnych poglądach politycznych i społecznych, otwórz nasze oczy na piękno świata stworzonego przez Boga, abyśmy przeniknięci duchem świętego Franciszka Serafickiego uwielbiali Stwórcę — podziwiając piękno i potęgę natury.

Mistrzyni życia duchowego spraw, aby wszystkie nasze dzieła wypływały z modlitwy, a szczególnie z Komunii świętej i z adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, uproś nam u Syna swego doskonałe posłuszeństwo Kościołowi świętemu w osobie Jego pasterzy, ucz nas w całym naszym życiu osobistym i we wszystkich dziełach Fundacji zwyciężać przeciwników Krzyża i Ewangelii miłością miłosierną. Matko Miłosierdzia, będąc Twoimi rycerzami, ufamy, że wyprosisz nam łaskę przemiany i uświęcenia oraz owocnej pracy w Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niepokalanów, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2017 roku.

Ofiarowanie Fundacji Maryi Niepokalanej – fotorelacja