Rozważanie na Środę Popielcową

Czytanie z Księgi Proroka Joela (Jl 2,12-18)  Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż … Czytaj dalej Rozważanie na Środę Popielcową