Teczka 3

Spis treści:

Katalogi dokumentów:

Ks. Wojciech Danielski, Wspomnienia, Teczka 3, Poz. 094, 01-08

Wspomnienia, Teczka 3, Poz. 094, 01-08
Ks. Wojciech Danielski, Warszawa – KUL
LITURGICZNA STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ I ODPOWIADAJĄCE JEJ POSTAWY WIERNYCH
/ referat na Kursie Komentatorów Mszalnych, Lublin, 9 grudnia 1965r./

Przeczytaj tekst w formacie WORD w Aktualnościach

Ks. Wojciech Danielski, Wspomnienia, Teczka 3, Poz. 094, 09-13

Wspomnienia, Teczka 3, poz. 094, str. 09-13
Ks. Wojciech Danielski, Notatki ze spotkań księży w Izabelinie, w latach 1960 - 1964.

Przeczytaj tekst w formacie WORD w Aktualnościach.

Ks. Wojciech Danielski, Wspomnienia, Teczka 3, Poz. 094, 14-26

Wspomnienia, Teczka 3, poz. 094, str. 14-26
Ks. Wojciech Danielski, KUL, „JA JUŻ TERAZ MOGĘ BYĆ SPOKOJNY…
/Wspomnienie o śp. Ks. Proboszczu z Izabelina – Aleksandrze Fedorowiczu/

Przeczytaj tekst w formacie WORD w Aktualnościach.