Tajemnice Bolesne Różańca Świętego z rozważaniami ks. Aleksandra Fedorowicza

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Ks. Aleksander Fedorowicz nauczał: Zewnętrznym wyrazem tego najistotniejszego uczestnictwa w ofierze jest jedno tylko hebrajskie słowo Amen, które zebrani na Mszy św. wierni wypowiadają głośno na zakończenie wielkiej Modlitwy Eucharystycznej. Tym Amen kładą jakby podpis, dają potwierdzenie tego, co się na ołtarzu w chwili przeistoczenia stało. Dziwne słowo, wybrane … [Czytaj więcej…]