Rozeznawanie i pełnienie woli Bożej na drodze świętości chrześcijańskiej

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 11, 33-36) O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i … Czytaj dalej Rozeznawanie i pełnienie woli Bożej na drodze świętości chrześcijańskiej