Trzy nawrócenia – Ks. Ludwik Nowakowski

(Natchnieniem do napisania niniejszego tekstu była książka:  R. Garrigou-Lagrange, Trzy nawrócenia, Kraków 2012, którą polecam jako lekturę duchową.) Czytanie z Księgi Proroka Izajasza                       (Iz 66, 10-14c) Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, ażebyście ssać mogli aż … Czytaj dalej Trzy nawrócenia – Ks. Ludwik Nowakowski