Udział Najświętszej Maryi Panny w duchowej walce Kościoła

Katecheza (Podczas konferencji popołudniowej 9 września 2017 r. w Laskach) 1. Maryja jako współodkupicielka w Chrystusie. Zbawcze dzieło, dla którego Syn Boży przyszedł na świat związane jest z duchową walką z szatanem. W walce tej uczestniczy nie tylko wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus, ale również cały Kościół, Jego mistyczne ciało. Jest tak, ponieważ zbawienie dotyczy … Czytaj dalej Udział Najświętszej Maryi Panny w duchowej walce Kościoła