Teczka 3

Spis treści:

Katalogi dokumentów:

Ks. Wojciech Danielski, Wspomnienia, Teczka 3, Poz. 094, 01-08 <p>Wspomnienia, Teczka 3, Poz. 094, 01-08<br />Ks. Wojciech Danielski, Warszawa – KUL<br /><strong>LITURGICZNA STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ I ODPOWIADAJĄCE JEJ POSTAWY WIERNYCH</strong><br />/ referat na Kursie Komentatorów Mszalnych, Lublin, 9 grudnia 1965r./</p><p><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="https://www.przyjacielealego.pl/wspomnienia/wspomnienia-ks-wojciech-danielski-9-grudnia-1965/" target="_blank"><em>Przeczytaj tekst w formacie WORD w Aktualnościach</em></a></strong></span></p>
Ks. Wojciech Danielski, Wspomnienia, Teczka 3, Poz. 094, 09-13 <p>Wspomnienia, Teczka 3, poz. 094, str. 09-13<br />Ks. Wojciech Danielski,<strong> Notatki ze spotkań księży w Izabelinie, w latach 1960 - 1964.</strong></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="https://www.przyjacielealego.pl/wspomnienia/notatki-ks-wojciecha-danielskiego/" target="_blank"><em>Przeczytaj tekst w formacie WORD w Aktualnościach.</em></a></strong></span></p>
Ks. Wojciech Danielski, Wspomnienia, Teczka 3, Poz. 094, 14-26 <p>Wspomnienia, Teczka 3, poz. 094, str. 14-26<br />Ks. Wojciech Danielski, KUL, „<strong>JA JUŻ TERAZ MOGĘ BYĆ SPOKOJNY…</strong>”<br />/Wspomnienie o śp. Ks. Proboszczu z Izabelina – Aleksandrze Fedorowiczu/</p><p><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="https://www.przyjacielealego.pl/wspomnienia/wspomnienia-ks-wojciech-danielski-23-stycznia-1966/" target="_blank"><em>Przeczytaj tekst w formacie WORD w Aktualnościach.</em></a></strong></span></p>