Modlitwa

Modlitwa o beatyfikację księdza Aleksandra Fedorowicza, proboszcza w Izabelinie (1914–1965)

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej przedziwnej opatrzności wciąż obdarzasz Kościół nowymi świadkami Twojej miłości. Wychwalamy Cię za to, że dałeś nam niestrudzonego kapłana Aleksandra Fedorowicza. Boże, Ty wiesz, jak ks. Aleksander całym sercem dawał o Tobie radosne świadectwo, także w uporczywej ciężkiej chorobie, powtarzając często słowa: „Bóg jest Miłością”. Wejrzyj, Boże, na to, z jak wielką wiarą nauczał, że celem życia ludzkiego jest zjednoczenie z Tobą i że tylko ono jest trwałym fundamentem jedności między ludźmi. Pomnij, Boże, na to, że ks. Aleksander ożywiony Twoim Duchem wskazywał, iż Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego, przez co przyczynił się do odnowy życia liturgicznego Kościoła w Polsce zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II.

Spraw, Boże, aby został on wyniesiony na ołtarze i mógł przez swoje wstawiennictwo umacniać Twoich kapłanów, a szczególnie proboszczów oraz ludzi dotkniętych cierpieniem, nieuleczalnie chorych, niewidomych i wszystkich, którzy za jego przyczyną będą się do Ciebie zwracać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem ks. Aleksandra Fedorowicza tej łaski, o którą teraz szczególnie proszę….

Akt zawierzenia Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza Maryi Niepokalanej

Niepokalana — nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,
jako Fundacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza, podejmując duchowy testament wielkich synów naszego Narodu, a szczególnie św. Jana Pawła II, Sługi
Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Maksymiliana Marii Kolbego, pragniemy oddać się pod Twoją Macierzyńską opiekę, abyś nas samych i wszystkie dzieła Fundacji raczyła przyjąć jako swoją własność i kierowała nami według swego upodobania, dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego i ku większej chwale Boga.

Wlej w nasze serca wrażliwość na wszelką ludzką biedę, duchową i materialną, naucz nas pochylać się z miłością nad osobami uzależnionymi od alkoholu i innych używek, przychodzić z pomocą rodzinom zagrożonym rozbiciem i patologiami społecznymi, naucz nas wrażliwości na potrzeby młodzieży, a szczególnie zagubionej na drogach świata i odchodzącej od Boga i Kościoła, uczyń nas ambasadorami pokoju i pojednania, abyśmy do pracy pod Twoim sztandarem umieli zgromadzić ludzi o różnych poglądach politycznych i społecznych, otwórz nasze oczy na piękno świata stworzonego przez Boga, abyśmy przeniknięci duchem świętego Franciszka Serafickiego uwielbiali Stwórcę — podziwiając piękno i potęgę natury.

Mistrzyni życia duchowego spraw, aby wszystkie nasze dzieła wypływały z modlitwy, a szczególnie z Komunii świętej i z adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, uproś nam u Syna swego doskonałe posłuszeństwo Kościołowi świętemu w osobie Jego pasterzy, ucz nas w całym naszym życiu osobistym i we wszystkich dziełach Fundacji zwyciężać przeciwników Krzyża i Ewangelii miłością miłosierną. Matko Miłosierdzia, będąc Twoimi rycerzami, ufamy, że wyprosisz nam łaskę przemiany i uświęcenia oraz owocnej pracy w Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niepokalanów, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2017 roku.

Ofiarowanie Fundacji Maryi Niepokalanej – fotorelacja