Intencje

Prześlij nam swoją prośbę o modlitwę, intencję…

Ks. Aleksander Fedorowicz mówił: …Modlitwa to nie wysychające źródło siły i mocy… Za wstawiennictwem duchowego Patrona Fundacji „Przyjaciele Alego” – opiekuna ubogich, słabych, samotnych, zagubionych, cierpiących… wypraszajmy potrzebne nam łaski zanosząc do Boga nasze prośby i dziękczynienia. W tym miejscu będą one publikowane na naszej stronie internetowej jak również na facebook’u – tak, aby każdy, kto będzie chciał westchnąć w danej intencji do Pana Boga miał taką możliwość. Wszystkie otrzymane intencje, prośby i dziękczynienia będą również odczytywane w trakcie comiesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu o rychłą beatyfikację ks. Aleksandra Fedorowicza. Módlmy się i ufajmy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego…

Intencje można przesyłać, korzystając z formularza widocznego po prawej stronie lub bezpośrednio na adres: modlitwa@przyjacielealego.pl

Miłosierny Boże przez orędownictwo ks. Aleksandra, który tak bardzo kochał naszą parafię i wszystkich wiernych prosimy o zdrowie dla naszych księży i parafian.
Modlitwa o beatyfikację księdza Aleksandra Fedorowicza, proboszcza w Izabelinie (1914–1965)
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej przedziwnej opatrzności wciąż obdarzasz Kościół nowymi świadkami Twojej miłości. Wychwalamy Cię za to, że dałeś nam niestrudzonego kapłana Aleksandra Fedorowicza. Boże, Ty wiesz, jak ks. Aleksander całym sercem dawał o Tobie radosne świadectwo, także w uporczywej ciężkiej chorobie, powtarzając często słowa: „Bóg jest Miłością”. Wejrzyj, Boże, na to, z jak wielką wiarą nauczał, że celem życia ludzkiego jest zjednoczenie z Tobą i że tylko ono jest trwałym fundamentem jedności między ludźmi. Pomnij, Boże, na to, że ks. Aleksander ożywiony Twoim Duchem wskazywał, iż Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego, przez co przyczynił się do odnowy życia liturgicznego Kościoła w Polsce zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II.
Spraw, Boże, aby został on wyniesiony na ołtarze i mógł przez swoje wstawiennictwo  umacniać Twoich kapłanów, a szczególnie proboszczów oraz ludzi dotkniętych cierpieniem, nieuleczalnie chorych, niewidomych i wszystkich, którzy za jego przyczyną będą się do Ciebie zwracać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem ks. Aleksandra Fedorowicza tej łaski, o którą teraz szczególnie proszę….
Za wiedzą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 03.12.2014/Nr3946/D/2014
W przypadku otrzymania specjalnych łask za wstawiennictwem ks. Aleksandra Fedorowicza  prosimy o powiadomienie Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie.