Jubileusz – 60 lat życia zakonnego

Siostra Olga Fedorowicz, Franciszkanka Misjonarka Maryi
Wspomnienia z jej życia

Otwock, 17 września, 1992 rok

Nasza s. Olga Fedorowicz urodziła się 21 kwietnia 1908r. w Wyszatycach koło Przemyśla. Wraz z cała rodziną mieszkała we wsi Klebanówka, powiat Zbaraż, na terenie tak zwanej Galicji. Jej rodzice – Zofia i Aleksander mili dziewięcioro dzieci, z których do dziś żyje troje – nasza s. Olga oraz dwóch braci; Jan i obecny tutaj ks. Tadeusz. Księdzem był również jej młodszy brat Aleksander, który zmarł w opinii świętości.

Siostra Olga w roku 1927 skończyła gimnazjum we Lwowie i tam zdała maturę. Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi poznała przez spowiednika. Do naszego Zgromadzenia wstąpiła w marcu 1932r. w Łabuniach. We wrześniu otrzymała habit zakonny i bezpośrednio po obłóczynach wyjechała do nowicjatu w Châtelets we Francji. Po złożeniu pierwszych ślubów w 1934r. wyjechała do Marsylii, skąd dalej udała się do Chin. 6 tygodniu spędziła w Szanghaju, pomagając siostrom w pracach domowych i zapoznając się z ich pracą w szpitalu.

Z Szanghaju udała się do Pekinu, gdzie pracowała w międzynarodowym pensjonacie roztaczając opiekę nad dziewczętami. Była tam krótko, bo do początku stycznia 1935r.

Kolejną jej placówką był Harbin, gdzie s. Olga pracowała w sierocińcu dla dzieci uchodźców rosyjskich. W 1940r. pojechała do Tien-sinu, gdzie siostry prowadziły duży pensjonat i szkołę międzynarodową. Tam pełniła obowiązki ekonomki i asystentki.

Następnie w roku 1948 wyjechała do Pekinu, gdzie do roku 1966 pełniła obowiązki przełożonej. Gdy w 1949r. władzę w Chinach przejęli komuniści, obcokrajowcy musieli opuścić Chiny. Siostrom zabrano szkołę chińską, ale dzięki prowadzonej również przez siostry szkole międzynarodowej, do której uczęszczały dzieci dyplomatów, wspólnota przetrwała tam do roku 1966. W tym roku siostry cudzoziemki musiały opuścić Chiny. Tak więc, p 3 latach pracy na ziemi chińskiej, s. Olga razem ze swymi siostrami udała się do Paryża, gdzie czekała na ni ówczesna Przełożona Generalna, matka Maria de Ste Agnès. Stamtąd zaś udała się do Rzymu, gdzie spędziła 14 lat. Początkowo przez kilka lat pracowała w Archiwum Zgromadzenia, a potem jako furtianka, w Domu Generalnym.

Po powrocie z misji po raz pierwszy przyjechała do Polski w roku 1967, jako Wizytatorka Matki Generalnej. Na stałe do Polski wróciła w r. 1980 początkowo przez rok przebywała w domu prowincjalnym w Warszawie, gdzie zastępowała w obowiązku sekretarkę prowincjalną. Ostatnie jedenaście lat spędziła we wspólnocie w Otwocku, zajmując się tłumaczeniami zleconymi przez Prowincję /potrzebnymi między innymi do spisania Historii Zgromadzenia/.

W pierwszych latach swojego pobytu w Otwocku pełniła również rolę nauczycielki języka francuskiego dla nowicjuszek.

Siostra Olga, mimo swojego wieku jest młoda duchem i jest dla nas wszystkich wzorem pokornej służby. Dziękujemy dzisiaj w sposób szczególny za dar Jej życia, jej powołania, za dobro jakie Pan nasz nieustannie działa właśnie przez nią.

/s. Elżbieta Chmiel fmm/

(te wspomnienia były czytane w kaplicy, przed Mszą świętą jubileuszową. Czytała je s. Cecylia Wójtowicz fmm)


Archiwum Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
Ul. Racławicka 14, Warszawa