Wspieramy Ukrainę

Już dwa dni po agresji Rosji na Ukrainę, 26 lutego 2022, zaangażowaliśmy się w pomoc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. Celem akcji „Wspieramy Ukrainę” była dostarczenie  potrzebującym na terenach objętych wojną  pomocy humanitarnej oraz wsparcie uchodźców przybywających do Polski.

Od samego początku działaliśmy w ścisłej współpracy z kilkoma organizacjami z  terenu naszej gminy, włączając w to Samorząd Gminy Izabelin oraz Chorągiew Stołeczną ZHP z jej jednostką terytorialną – Hufcem ZHP Nowy Dwór Mazowiecki oraz 424 Szczepem Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Kampinos”. Dzięki kontaktom harcerzy ze skautami z Ukraińskiej Organizacji Skautowej SKIF Dnieper Scout Association wiedzieliśmy, co i gdzie jest najbardziej potrzebne w Ukrainie.

Obóz Wolności

16 lipca 2023

 

W okresie letnich wakacji postanowiliśmy zrobić coś dobrego dla ukraińskiej młodzieży z obszarów objętych wojną. Razem z izabelińskim harcerzami i zuchami z 424 Szczep ZHP “Kampinos”  zaprosiliśmy  w dniach 1-15 lipca skautów z Dnipro w Ukrainie na obóz harcerski w Stężycy na Kaszubach. Dzięki darowiznom pozyskanym z Fundacji Totalizatora Sportowego i Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego udało nam się sfinansować pobyt i dojazd grupy 25 skautów z Ukrainy do Polski. Ukraińscy skauci  uczestniczyli we wszystkich regularnych zajęciach obozowych razem z polskimi harcerzami. Jak świetnie współpracowała ze sobą i bawiła  się  młodzież na obozie – o tym więcej  można zobaczyć na filmiku, link poniżej:

https://fb.watch/mcqBD5ukA-/

 

Podsumowanie działań pomocy dla Ukrainy  w 2022

Styczeń 2023

 

Od początku naszej pomocy dla Ukrainy, rozpoczętej 26 lutego 2022, rolą Fundacji było zebranie środków pieniężnych i zakup określonych towarów, które dzięki pomocy harcerzy albo Urzędu Gminy Izabelin docierały do Ukrainy. Środki pozyskiwaliśmy:

  • w Internecie – dwie zbiórki na www.pomagam.pl („WspieramyUkrainę” oraz „Wyposażenie karetek dla Ukrainy”),
  • na koncie Fundacji,
  • składając wnioski o wsparcie finansowe do innych fundacji czy firm,
  • kwestując z puszkami na terenie naszej gminy – w Urzędzie Gminy, w sklepach, na Ryneczku po Sąsiedzku, podczas imprez sportowych (Bieg Zmarzlaka w Laskach).

 

W sumie otrzymaliśmy ponad 160 tysięcy złotych od darczyńców indywidualnych i instytucji.

Dodatkowo, podczas zbiórki rzeczy w ramach akcji „Świąteczna Zbiórka dla Ukrainy”  zorganizowanej przed Bożym Narodzeniem wspólnie z CKI i UG Izabelin, nasi mieszkańcy przynieśli odzież zimową, którą potem popakowaliśmy w 130 worków o pojemności 120L każdy.

Zebrane środki  przeznaczyliśmy na zakup następujących rzeczy przekazanych do Ukrainy:

  1. Środki medyczne: opatrunki, stazy, wenflony, środki przeciwbólowe, bandaże, itp. To było to, czego szpitale w Ukrainie potrzebowały na początku wojny. W czterech harcerskich transportach zostały one zawiezione na wschód Ukrainy, do sześciu szpitali w regionie Dnipro i Charkowa oraz do Odessy.
  2. Bus do Kosiva – dołączyliśmy do inicjatywy Samorządu Gminy i dofinansowaliśmy zakup busa, który razem ze środkami medycznymi i żywnością pojechał do zaprzyjaźnionego z naszą gminą Kosiva na południowym wschodzie Ukrainy.
  3. Wyposażenie medyczne dla karetek, które służą w Ukrainie. Harcerze otrzymali od kilku swoich darczyńców środki na zakup pięciu karetek. Fundacja „Przyjaciele Alego” zebrała od osób indywidualnych i dwóch fundacji (PFR oraz Santander) środki finansowe, za które wyposażyliśmy karetki w ciśnieniomierze, deski ortopedyczne, resuscytatory, maski ratownicze, ssaki elektryczne, rękawiczki chirurgiczne, termometry, wenflony każdego koloru, plastry do kaniul, strzykawki 5 i 10 ml, stazy taktyczne CAT, opatrunki indywidualne typu W TZMO, kołnierze ortopedyczne, nosze płachtowe i podbierakowe, szyny Kramera, kardiomonitory i plecaki ratownicze.
  4. Oleje i smary do pojazdów obsługujących pomoc humanitarną. Od naszych przyjaciół w Ukrainie otrzymaliśmy pod koniec kwietnia informację, że brakuje również smarów, olejów i innych materiałów do pojazdów, w szczególności karetek, wykorzystywanych do pomocy humanitarnej. Fundacja Orlen podarowała nam na ten cel pokaźne środki, za które kupiliśmy palety olejów, smarów, płynów hamulcowych oraz koncentratu do chłodnic dla pojazdów w Ukrainie. Z transportem do Dnipro i obwodu charkowskiego po raz kolejny świetnie poradzili sobie zaprzyjaźnieni harcerze.
  5. Rzeczy na zimę. Przed końcem roku zakupiliśmy: agregaty prądotwórcze (3), bieliznę termiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych (160 kompletów), kuchenki turystyczne (20 sztuk). Niezawodni harcerze  zawieźli to wszystko do Dnipro i okolicy. Odzież zimowa (ze świątecznej zbiórki) została zabrana do Kosiva (zaprzyjaźnionej z Izabelinem miejscowości) przez ojca Romana, proboszcza tamtejszej parafii, który przyjechał przed świętami na kilka dni do naszej wsi z grupą swoich parafian.

Zaangażowaliśmy się również w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli i zamieszkali w naszej gminie. Zakupiliśmy i zawieźliśmy „kilka bagażników” artykułów spożywczych i środków higienicznych do punktu zbiórki dla Ukrainy przy Urzędzie Gminy oraz do Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Z wielką radością zasponsorowaliśmy także zakup książek na koniec roku szkolnego dla dzieci z Ukrainy, które podjęły naukę w naszej gminnej szkole, oraz dofinansowaliśmy obóz ukraińskich skautów, którzy na co dzień aktywnie włączają się w pomoc humanitarną w swojej ojczyźnie.

 

W sumie w ramach akcji „Wspieramy Ukrainę” pozyskaliśmy ponad 160 000 zł od naszych darczyńców. Są wśród nich instytucje: Fundacja PFR, Fundacja Orlen, Fundacja Santander, ale również darczyńcy indywidualni: nasi sąsiedzi, których nazwiska widzimy przy wpłatach na konto, oraz mnóstwo osób pomagających anonimowo. Nie znamy ich, ale wiemy, że aktywnie wspierają nasze zbiórki na portalu Pomagam.pl. Zdajemy sobie sprawę, że bez hojności, bez zaufania naszych darczyńców sami niewiele moglibyśmy zdziałać. Wydarzenia ostatniego roku do łatwych nie należą, ale my, wolontariusze, ufamy słowom księdza Alego: „Każda rzecz, w której się niesie promień miłości, jest przez samego Boga uświęcona” (A. Fedorowicz, Mądrość pasterzowania).

 

Kontynuujemy nasze działania, bo wojna niestety trwa i pomoc humanitarna nieustannie jest potrzebna. Zbiórka środków finansowych na wsparcie dla Ukrainy w dalszym ciągu jest aktywna w Internecie: https://pomagam.pl/przyjaciele_alego, gdzie na bieżąco informujemy o sposobach wydatkowania zebranych środków.  Nasze działania dla Ukrainy zostały także  podsumowane w lokalnym periodyku -„Listach do Sąsiada”.